drip //

drip //

genre:Կենդանիներ

style:Անիմե

rating:0

votes:0

views:17

i got the idea for the eye from a pic i saw idk what to call her for now so i just call her drip drip :P

Other drawings by smolnfloofy